4. Bedrijfsvoering

4.2 Ict & planning

In 2022 waren er geen grote projecten voorzien.

Alle lokalen voorzien van een touchscreen

In 2022 zijn we begonnen om alle lokalen te voorzien van een touchscreen en docenten trainingen aan te bieden voor het gebruik hiervan. Alleen de locatie Klein Frankrijk is nog niet aan de beurt geweest, die volgt begin 2023.

SharePoint en ELO

De migratie van SharePoint naar Teams is in 2022 afgerond. Alle oude sites zijn verplaatst naar nieuwe Teams-omgevingen.

Informatiesysteem

In ons informatiesysteem zijn geen grote projecten uitgevoerd. Alleen de inschrijving van leerlingen is herzien en aan de technische eisen van de tijd aangepast.

Beveiliging

In 2022 is een securityscan uitgevoerd door een externe organisatie. Daarbij zijn enkele ontwikkelpunten naar boven gekomen, die we in de loop van het jaar aangepakt hebben. Voor bewustwording is twee keer een spam-mail-actie onder de medewerkers gehouden.