4. Bedrijfsvoering

4.3.4 Onderzoek in de school

Inherent aan een school met het vaandel ‘Waar we samen leren’ is een onderzoekende houding. Het Calvijn College is een lerende school. Vanaf 2021 heeft onderzoeksmatig werken een structurele inbedding gekregen binnen de schoolbrede afdeling onderwijs. Vanuit deze afdeling participeren we in de kenniskring van het lectoraat motiverende leeromgevingen van de Hogeschool Rotterdam. Ook doen we samen met andere partners onderwijskundig onderzoek, zoals naar effecten van formatief evalueren door de Open Universiteit. Naast het (laten) doen van onderzoek wordt kennis uit praktijkgericht (wetenschappelijk) onderzoek op verschillende manieren benut voor pedagogisch-didactische onderwijsontwikkelingen in de school, zoals voor het schijven van onze nieuwe toetsvisie en toetsbeleid. Via het interne nieuwsportaal delen we kennis vanuit onderwijskundig onderzoek met collega’s, zoals bijvoorbeeld via het schrijven van een recensie van het onderwijsboek van de maand op het interne portaal.