3. Onderwijs

3.4 Verhalen uit de praktijk - betrokkenheid

Verhalen uit de praktijk - betrokkenheid

... van leerlingen op de naaste

Naast dat we collecteerden voor goede doelen, kwamen de leerlingen ook in actie voor de (verre) naaste. Bijvoorbeeld met een sponsorloop, boodschappenactie voor de voedselbank en verschillende acties voor het examendoel.  

... op het welzijn van onze leerlingen

In 2022 is een anoniem, extern meldpunt georganiseerd bij stichting De Vluchtheuvel. Leerlingen kunnen telefonisch of via WhatsApp hun verhaal kwijt bij dit meldpunt, wat met name bedoeld is voor meldingen over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. De (vertrouwens)mentor blijft nog steeds aanspreekpunt op onze school.

... op de volgende generatie

Vanuit het project ‘Bijbel en smartphone’ (zie 2.4) hebben we een inspiratiebijeenkomst verzorgd voor docenten van het Calvijn College en de middelbare school. Het doel van deze middag was om docenten en leraren te informeren over (de effecten van) smartphonegebruik onder jongeren en hoe je kinderen en jongeren daarin kunt begeleiden.