4. Bedrijfsvoering

4.3.3 Opleidingsschool

Aan de Zeeuwse Academische Opleidingsschool (ZAOS) kunnen studenten een deel van hun studie, het pedagogische-didactische deel, volgen om docent te worden binnen het voortgezet en/of middelbaar beroepsonderwijs. Elke locatie van het Calvijn College is gecertificeerde opleidingslocatie van de ZAOS.

Studenten die dit oids (opleiden in de school)-traject volgen, zijn enkele dagen per week onder begeleiding bezig op school, waardoor we kunnen spreken van leren in de praktijk. Het Calvijn College, een van de initiatiefnemers van de ZAOS, leidt relatief veel oids-studenten op. Dat het Calvijn College zich inspant om deze studenten een opleidingsplek te bieden is voor zowel de school als voor henzelf voordelig. De praktijk wijst uit dat veel van deze studenten ook onze toekomstige leraren worden en voor onze school en het onderwijs in Zeeland behouden blijven.

Het zijn derde- of vierdejaars studenten die een kleine deeltijdbaan hebben naast hun studie. Tevens worden oids-studenten ingezet voor verschillende onderwijskundige taken binnen de school, zoals huiswerkbegeleiding, excursies, onderzoek en leerlingondersteuning.

Naast voltijds oids-studenten worden op het Calvijn College ook zij-instromers en in deeltijd studerende docenten begeleid. Voor deze groep zijn een inductieprogramma en gecertificeerde coaches beschikbaar. Deze startende leraren volgen hun pedagogisch-didactische opleiding in Zeeland, waardoor er minder reistijd voor de docent en minder lesuitval voor de leerlingen is.