5. Financiën

5.8 Treasurybeleid

Het treasurybeleid is vastgelegd in een treasurystatuut. Hierin is geformuleerd welke beleggingen zijn toegestaan. Hiervoor is aansluiting gezocht bij de regels die het Ministerie van OCW voorschrijft. Dit beleid is in 2022 onveranderd toegepast.

Binnen de organisatie wordt gebruik gemaakt van spaarrekeningen bij banken met een voldoende creditrating namelijk Rabobank, ING Bank en BNG Bank. Daarnaast wordt zeer beperkt gebruik gemaakt van de Bunq Bank; hierdoor zijn in de afgelopen jaren de contante geldstromen verminderd. De Bunq Bank heeft geen creditrating, maar de geldstromen op deze bank zijn beperkt en ook strikt beperkt tot kleine uitgaven voor excursies en dergelijke.

Er worden geen derivaten aangehouden en er worden op dit moment geen deposito’s aangehouden. Bij de BNG Bank is een lening afgesloten ten behoeve van (ver)nieuwbouw Middelburg. Er zijn in 2022 geen bijzondere ontwikkelingen ten aanzien van het treasurybeleid.