5. Financiën

5.3 Vooruitblik

De meerjarenbegroting laat een structureel positief resultaat zien. Veel is afhankelijk van het al dan niet invullen van vacatureruimte.

In de meerjarenbegroting is nog geen rekening gehouden met de investeringsplannen voor onze gebouwen in Tholen en Goes. Hoewel de plannen voor Tholen iets verder in het proces zijn dan die voor Goes, zijn er nog veel onduidelijkheden. Medio 2023 wordt wel meer duidelijkheid verwacht.

Hoe hoog de investering voor het Calvijn College zal zijn, is nog onzeker. De daarmee samenhangende financiering valt daarom nog niet in te schatten.

Bij de begroting voor 2024 e.v. kan dit naar verwachting concreter ingevuld worden.

Verder zijn er geen grote investeringsprojecten voorzien.