6. Bijlagen

6.1 Klachtenafhandeling

Onze school heeft een klachtenregeling. Deze is er zowel voor ouders als voor personeel. Wanneer een klacht niet in goed overleg met de directbetrokkene kan worden opgelost, wordt de klacht behandeld volgens deze regeling. Dit kan uitmonden in een officiële klacht bij de klachtencommissie.

Binnen de school fungeren twee personen als vertrouwenspersoon klachtenregeling: de heer A.T.W. de Mik en mw. N. Fierloos-de Groot.

Klachten in 2022
Er zijn in dit jaar geen officiële klachten binnengekomen bij de vertrouwenspersonen klachtenregeling. Wel zijn er meerdere gesprekken geweest met personeel. Inhoudelijk ging het hier vooral over miscommunicatie en het zich niet gehoord voelen door leidinggevenden.